นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 “แบบอย่างของอาจารย์และแพทย์ผู้ให้”

Ico48

ลูกชาวนา ก็เป็นหมอได้ ^_^ @ บันทึกนี้ยาวจริง ๆครับ