นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มารู้จักการทำงานของปุ่ม F1-F12 กันดีกว่า

Ico48

โดยสรุปคือปุ่มฟังก์ชันทั้ง ๑๒ ปุ่มไม่ได้กำหนดให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการกำหนดให้ทำงานโดยโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่เหมือนๆกันคือปุ่ม F1 จะเป็นการเข้าสู่เมนูช่วยเหลือของโปรแกรม

หรืออาจจะใช้ปุ่มฟังก์ชันร่วมกับปุ่ม Fn (โน๊ตบุค) เพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เปิด/ ปิดการใช้ wireless ส่งการแสดงผลออกไปยังจอภาพโน๊ตบุคหรือโปรเจคเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง

หรือปุ่มฟังก์ชันเป็นปุ่มพิเศษที่ผู้ใช้/ ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถกำหนดการทำงานให้กับปุ่มฟังก์ชันต่างๆ ได้โดยผ่านโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ

เราเอง