นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาขี่จักก้ากันเถอะ

Ico48

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ทุกวันนี้พลับพลึงเดินไปไหนมาไหนใน มอ ค่ะ เห็นอาจารย์บางท่านก็ขี่จักรยานใน มอ ด้วย ถ้าจะรณรงค์จริงๆก็ต้องจัดที่จอดให้สะดวกค่ะ เห็นคณะ วจก มีจักรยานสีชมพูให้นักศึกษาใช้ด้วย น่ารักดีออก

เนื้อหาเต็ม: มาขี่จักก้ากันเถอะ