นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Pig Business Camp ครั้งที่ 1

Ico48
anni (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
20 กุมภาพันธ์ 2555 19:46
#75316

หลังจากเสร็จโครงการนี้คิดไม่ว่าจะให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟัง

เนื้อหาเต็ม: Pig Business Camp ครั้งที่ 1