นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เกิดค่าอย่างแท้จริง

Ico48

ขอบคุณคุณโอ๋-อโณ สำหรับความรู้เพิ่มเติม