นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หัวใจเขาคิชฌกูฎ คือการกราบไหว้รอยพระพุทธบาท

Ico48

เห็นข้อมูลที่นี่ http://www.chanforchan.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538621410&Ntype=5 จ.จันทบุรีนี่น่าสนใจมากเลยนะคะ