นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คำพูด คิดบวก

Ico48

Laugh as much as you breath and 
love as much as you live.

หัวเราะให้ได้พอๆกับที่หายใจ
รักให้มากเท่าๆกับการใช้ชีวิตที่มี 

มาร่วมด้วยช่วยแปลค่ะ (ยังไม่ถูกใจที่สุด...แต่ว่า)

เนื้อหาเต็ม: คำพูด คิดบวก