นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บรรยากาศทำบุญ โรงเรียนเด็กตาบอดฯ

Ico48

ตื้นตันใจสุดๆ เพราะนิสัย บริการใครไม่ค่อยเป็น ได้บริการน้องๆ ถือเป็นการให้ที่ิ่อิ่มเอมใจมากกว่าการบริจาคเงินเสียอีก