นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Friday...English practice

Ico48

ถูกข้อเดียว

ผมว่าข้อ ๒ หมีขั้วโลกน่าจะใกล้เคียงกว่านะครับ

ข้อ ๓ นี่นึกไม่ถึงครับ ที่ตอบกระเป๋า เพราะเดาจาก Can we carry it? Yes ครับ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: Friday...English practice