นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Friday...English practice

Ico48

สงสัยว่า clue จะน้อยไปหน่วย ข้อ 2 และ 3 เดาไม่ถูก ข้อ 3 เป็นไปได้มาก เดาว่าเป็นหมวก ข้อ 2 ตกลงว่าหมีขั้วโลกไม่มีหางหรือครับ

เนื้อหาเต็ม: Friday...English practice