นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Friday...English practice

Ico48

ข้อแรกเดาว่าน้ำตกไนแองการา

ข้อสองเดาว่าหมีขั้วโลก

ข้อสามนี่เดาไม่ออกจริงๆ แต่ขอเดาว่ากระเป๋า

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: Friday...English practice