นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มา "เพลิน" กันเถอะ

Ico48

อยากเล่นถาดทรายสุด ๆ วันเสาร์นี้เข้าออฟฟิตป่ะติไปขอเล่นหน่อย

เนื้อหาเต็ม: มา "เพลิน" กันเถอะ