นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วงแชร์สีชมพู ๑๕

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
17 Febuary 2012 20:50
#75232

เพิ่มขึ้นในทุกสัปดาห์เลยครับสำหรับชาวศูนย์เครื่องมือฯ สักครู่ใหญ่ๆ รอดูว่าใครบ้างที่ทำให้โด่งตลอด

อิอิอิ

เราเอง