นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Keyboard # ปุ่มตัวช่วย เราใช้กันบ้างเหรอป่าว!

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
17 Febuary 2012 20:30
#75230

ในบางครั้งถ้าพบว่าเมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้ว นิ่งเงียบหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ทำงานตามฟังก์ชันที่ตั้งไว้ ก็ขอให้ทราบว่ามีสาเหตุเนื่องมาจาก ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมสำหรับเรียกใช้ฟังก์ชันนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะเจอในคีบอร์ดของโน๊ตบุค โปรแกรมที่ว่านี้ส่วนใหญ่จะชื่อว่า Launch Manager หรือ Quick Launch (คนละอย่างกับแถบ quick launch ของ Windows - แต่หลักการเหมือนกัน)

หรืออาจจะเป็นเพราะลง drivers ของอุปกรณ์บางอย่างไม่สมบูรณ์ เช่น sound card เป็นต้น

เราเอง