นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หัวใจเขาคิชฌกูฎ คือการกราบไหว้รอยพระพุทธบาท

Ico48

เปิดให้ขึ้นไปช่วงไหนอ่ะ อยากไปบ้าง