นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วงแชร์สีชมพู ๑๔

Ico48
Our shangri-la [IP: 172.29.6.110]
16 กุมภาพันธ์ 2555 14:56
#75186

Mandala

  • เรื่องจริงที่ต้องทึ่ง เพราะไม่ล็อคอินเขียนความเห็นได้ แต่ถ้าล็อคอินเขียนความเห็นไม่ได้
  • เรื่องตัวเลขที่ยุ่งๆ ก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อที่จะทำให้ดูข้อมูลได้ง่าย บอกภาพที่ชัดเจน
  • บางทีรวมๆ ให้มันยุ่งๆ ก็ให้ข้อมูลอีกแบบ แยกๆยิบย่อยก็เจาะลึกลงไปในรายละเอีย
  • แต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจ/ การบริหารจัดการต่อไป
  • ความสุขมีได้ง่ายๆ ทุกๆ วัน ทุกๆ เวลา เพียงแค่อย่ายึดเกาะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป ปล่อยวางได้ก็สุข ไม่ใช่สุขในแบบ "ทุกข์ที่อยู่ในระดับที่ทนได้"
  • สุขได้ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใด ขอเพียงแต่รู้ เข้าใจ อยู่กับปัจจุบันขณะ
  • สุขทุกข์ไม่มีใครมาเติมสุขหรือทำให้เราทุกข์นอกจากตัวเราเองทั้งนั้น
  • สุขภาพแข็งแรงเช่นกันครับ
  • ขอบคุณครับ

เราเอง