นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนชม สีสันศิลป @ ม.รังสิต

Ico48
Smarn (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
14 กุมภาพันธ์ 2555 15:38
#75161

ครับ... ความจริงแล้ว ภาพชุดนี้ถ่ายไว้เมื่อ 20 ธ.ค. 54 ซึ่งเป็นช่วงกำลังลงสีกันอยู่ ยังไม่สมบูรณ์ เพิ่งมาเรียบร้อย และปลูกหญ้าในวันที่ 4 ม.ค. 55 ก่อนวันเปิดภาคเรียน 5 ม.ค. 55 (แก้ไข) และเป็นช่วงต้นไม้ที่รอดมาได้ต่างแสดงอาการ "ตกใจ" รีบออกดอกกันบานสรั่ง ทั้งชมพูพันธุ์ทิพย์ สีชมพูม่วง เต็มต้น ทั้งเหลืองปรีดียาธร ที่ออกดอกเหลืองอร่าม ซึ่งอยู่จังหวะเปิดภาคเรียนแล้ว จึงยุ่ง ๆ ไม่ค่อยเก็บภาพไว้ คิดว่าคงอยู่ในกล้องซัก 2-3 รูป หาเจอแล้วจะนำมาโชว์ครับ

สนใจอ่านเพิ่มเติม