นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อมีก็แบ่งปัน : เยี่ยมน้องตาบอด ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากล

Ico48

อุ๊ย...บันทึกยาวจัง...แต่ก็นะ ถ้าจะเขียนครึ่ง ๆ กลาง อ่านแล้วติดขัดเดี๋ยวมันจะเสียอารมณ์

เลยร่ายยาว เอาแต้มเดียวละกัน...เพราะเขียนด้วยความตั้งใจ

ตั้งใจจะ ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากล