นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ทำไม (ต้องเห็น)?

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
13 Febuary 2012 00:31
#75101
  • หนูณิชน์ มีรายละเอียดอื่นอีกไหมครับ ^_^
  • ServiceMan เด็กๆ รุ่นใหม่ ส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานทางคอมฯ มาบ้างแล้ว การเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ น่าจะทำได้ไม่ยาก เรียนรู้ไม่จำกัดอยู่เฉพาะโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง จะได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะตอนทำงาน
  • คนธรรมดา การเห็นข้อมูลแบบนี้ก็ดีเหมือนกันครับ ทุกโปรแกรมสามารถแก้ หรือแสดงข้อมูลได้เหมือนกันครับ แต่ที่เห็นจะๆ แก้ง่ายกว่าครับ แต่ถ้าเป็นเรื่องของแนวคิดการจัดการข้อมูล การที่ให้แผ่นข้อมูล ปนๆ กับผลลัพธ์ หรือหน้าต่างทำงาน จะเกิดความผิดพลาด (โดยบังเอิญ) ได้ง่ายครับ เช่นการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ตั้งใจครับ

เราเอง