นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การตัดสินใจของคณบดีต่อประเด็น การทบทวนค่าสมนาคุณ/ค่าสอน ของคณะวิศวฯ

Ico48

ขอทราบได้ไหมคะว่า ในส่วนของงานบริการวิชาการ โดยเฉลี่ยแล้วอาจารย์ได้ค่าสอนชั่วโมงละเท่าไหร่ พลับพลึงทราบจากระเบียบของมหาวิทยาลัยค่ะว่า สามารถจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 1,000 บาท ในทางปฏิบัติของคณะวิศวะจ่ายเต็มเพดานไหมคะ พลับพลึงกำลังตั้งมาตฐานค่าสอนงานบริการวิชาการให้กับวิทยาลัยนานาชาติค่ะ คิดว่าจะตั้งไว้เต็มเพดานให้เท่ากันหมดสำหรับผู้สอนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ขณะนี้พลับพลึงได้ข้อมูลจากศิลปศาสตร์แล้ว กำลังหาข้อมูลของคณะอื่นๆเพื่อตั้งค่าสอนเพื่อไม่ให้แตกต่างกันมากนัก

พลับพลึง