นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ...การวิจัยสถาบัน... Career Path ของบุคลากรสายสนับสนุน

Ico48

เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะขอเป็นกำลังใจให้ผลงานเสร็จไวๆนะค่ะ