นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไม่ยอมตอนที่ 2

Ico48

เขาอาจจะเห็นว่าคุณเป็นคนมีฐานะที่ควรจะช่วยเหลือเขาได้กระมังครับ

เนื้อหาเต็ม: ไม่ยอมตอนที่ 2