นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นักกิจกรรมตัวอย่าง

Ico48

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมด้วยค่ะ ^__^..

เนื้อหาเต็ม: นักกิจกรรมตัวอย่าง