นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สถานบันลือธรรม : ธรรมเภรี

Ico48

ทางเดินร่มรื่น สวยครับ

ตอนแรกที่ดูรูปนึกว่าเป็นหลุมทองครับ ที่แท้เป็นที่นั่งนี่เอง

นั่งฟังหัวใจตัวเองบรรเลงดั่งเสียงกลอง

เราเอง