นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อันเนื่องมาจาก "ทาหรูด"

Ico48
mandala (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
07 กุมภาพันธ์ 2555 21:53
#74900

เวลามีงานหลายชิ้นในมือ จะเริ่มต้นจากงานที่ง่ายที่สุดไปหางานยากที่ต้องใช้เวลาคิด แม้งานที่ง่ายจะมาหลัง เพราะถ้ามุ่งไปทำแต่งานที่ต้องใช้เวลานาน งานง่ายๆ เช่น เกษียณหนังสือ งานก็ไม่เสร็จเหมือนกัน