นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เช้าสบาย...ริมฝั่งคลอง

Ico48

เมื่อสมัยเรียนอ่านหนักเหมือนกันครับ

 

ตอนนี้เลิกได้บ้างแล้ว

 

จากคนอีกฝั่งคลองสองร้อยครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"