นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนชม สีสันศิลป @ ม.รังสิต

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
07 Febuary 2012 14:48
#74867

ต้นที่ตายก็ยังกลายร่างยังสีสันให้ได้ชม

เราเอง