นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไปเที่ยวซะบ้าง...

Ico48

ไปในที่ที่เราไม่เคยไป
ไปในที่ที่เราเคยไป
เจอในสิ่งที่เราไม่เคยเจอ
เจอในสิ่งที่เราเคยเจอ
เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้
ทบทวนในสิ่งที่เราเคยเรียนรู้

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: ไปเที่ยวซะบ้าง...