นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เช้าสบาย...ริมฝั่งคลอง

Ico48

ใช่ครับ แต่เป็นฉบับที่พิมพ์ใหม่ ผมมักจะอ่านวันที่พักผ่อน

ส่วนหนังสืออ่านบ้าง แต่อีกช่วงเวลาหนึ่งครับ