นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เช้าสบาย...ริมฝั่งคลอง

Ico48

ไม่ชอบอ่านเป็นหนังสือหรือครับ เรื่องนี้เชียนจบไปหลายปีแล้ว