นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คลังแห่งเรื่องราวดีๆ...อายุครบขวบปีมีแล้วมากมาย...วง Share ของเรา

Ico48

คลังคำสำคัญในลักษณะของ Clouds แบบนี้แหละค่ะที่อยากให้มีอีกครั้งใน Share ทำให้เราเห็นภาพรวมของเนื้อหาได้ชัดมากในการดูครั้งเดียว