นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปฏิบัติธรรม @ เกาะสมุย

Ico48

หนูย่อไฟล์รูปไม่เป็น ใหญ่เกินเขาไม่ให้อัพค่ะ เดี๋ยวให้วิภูสอน 5555