นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาทายดูซิว่าคำภาษาอังกฤษง่ายๆ พวกนี้ เราออกเสียงให้เจ้าของภาษารู้เรื่องหรือเปล่า

Ico48

พลับพลึงออกเสียงได้ แต่เขียนไม่ได้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆต้องการ พลับพลึงสามารถอบรมออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้ได้ค่ะ แต่จะให้เฉพาะสมาชิกในแชร์นะคะ จัดให้ด้วยความเสน่หาค่ะ ใช้เวลา 1-2 วัน สำหรับออกเสียงพื้นฐานค่ะ