นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อิทธิพลของหัวหน้า...

Ico48

แปลก แต่จริง....

ที่ผ่านมา ไม่เคยคิดว่าหัวหน้าไม่ดีเลย...

เพราะก่อนจะหลุดไปคิดตรงนั้นได้..ก็มักจะถูกดักด้วย..."เค้าคงมีเหตุผล และมุมมองของเค้า กระมัง"

ถ้าไม่เก่งอะไรสักอย่าง...เค้าคงไม่ได้มาเป็นหัวหน้าเรา

คิดแบบนี้ก็ทำงานสบายใจ ยอมรับได้เสมอ ๆ

เนื้อหาเต็ม: อิทธิพลของหัวหน้า...