นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อิทธิพลของหัวหน้า...

Ico48
259 (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
02 กุมภาพันธ์ 2555 11:19
#74565

ที่ผ่านมา เจอทั้งหัวหน้าที่เราประทับใจและถือเป็นแบบอย่าง แต่ก็มีบ้างบางคนที่เรารู้สึกเลยว่า ถ้าหากเรามีโอกาสเป็นหัวหน้างาน เราจะไม่เป็นแบบนี้เด็ดขาดเพราะจะทำให้ลูกน้องที่ตั้งใจทำงานเสียกำลังใจ แต่สุดท้ายก็ต้องเข้มแข็งและทำใจค่ะว่า เราเปลี่ยนวิธีคิดหรือจิตใจคนอื่นไม่ได้ เลยต้องมาปรับที่ใจและความคิดของเราเองให้มีความสุขกับการทำงานค่ะ