นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คุณภาพการศึกษาไทย เพราะอะไรจึงตกต่ำ

Ico48
wwibul (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
01 กุมภาพันธ์ 2555 19:21
#74517

ผมมองว่า ฐานคิดระบบ มีปัญหา เพราะอิงการ "ดัดจริต" และ "มั่ว"

  • เอาที่เห็นชัดมาก ๆ ก็เช่นเรื่อง วิจัย จะยิ่งชัดกว่า
  • เกณฑ์ที่นักวิจัยในฝันควรจะเป็น มีหลายเจ้า ไปกันคนละทิศ
  • เกณฑ์นึงบอกว่า งานวิจัยที่ดี ต้องพหุวิทยาการ ทั้งเนื้อหา และทีม (N > 2)
  • อีกเกณฑ์นึงบอกว่า นักวิจัยที่ดี ต้องมีสัดส่วนเกิน 50 % (N < 2)
  • อีกเกณฑ์นึงบอกว่า นักวิจัยที่ดี ต้องมีสัดส่วนเกิน 25 % (N < 4)
  • อีกเกณฑ์นึงบอกว่า นักวิจัยที่ดี ต้องสร้างบัณฑิตศึกษาให้เข้มแข็ง
  • อีกเกณฑ์นึงบอกว่า งานวิจัยที่ดี ต้องไม่นับบัณฑิตศึกษา
  • ฯลฯ

ดีแหละครับถ้าดูรายข้อ 

ระบบการศึกษาก็ทำนองนี้แหละครับ เพียงแต่ไม่โจ๋งครึ่มเท่า คือถ้าดูรายละเอียดทีละบรรทัด บอกได้ว่า "งามเริ่ด" แต่ดูแบบรวม ๆ จะกลายเป็น "งามหน้า"