นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อิทธิพลของหัวหน้า...

Ico48
โอ๋-อโณ (Recent Activities)
01 Febuary 2012 00:51
#74450

บันทึกนี้ทำให้คิดถึงประโยคนี้ค่ะ เป็นภาษิตที่ฝรั่งเอามารวบรวมไว้โดยไม่รู้ผู้กล่าว และพี่โอ๋แปลค่ะ

“The happiness of your life depends on the quality of your thoughts.” 
Unknown 
"ความสุขในชีวิตของคุณขึ้นกับคุณภาพแห่งความคิดของคุณเอง"