นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Share ที่อยากให้เป็น

Ico48

That a good idea.

ที่ทะเลบันดีมั้ย คะ...

ไม่ได้ซิ...ที่ไปต้องมี Wifi ด้วย...

เดี๋ยวจะแถมสุนทรียสนทนาให้ด้วย..

เนื้อหาเต็ม: Share ที่อยากให้เป็น