นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Share ที่อยากให้เป็น

Ico48

วันนี้ได้สมุดบันทึกด้วยค่ะ ทีมงานใจดีมาก ถามว่า ใครต้องการของวัญ พลับพลึงแค่ยกมือบอกว่าอยากได้ ทีมงานก็ให้เลย เป็นสมุดบันทึกสีขาวลายนกเงือก ชอบมาก

เนื้อหาเต็ม: Share ที่อยากให้เป็น