นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บริจาคผม

Ico48
polla (Recent Activities)
31 January 2012 14:28
#74397

จริงผลที่รับอีกอย่างพอผมสั้นวิ่งได้เยอะขึ้น 555

เนื้อหาเต็ม: บริจาคผม