นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กว่าความจริงของกรุ๊ปเลือดจะเปิดเผย

Ico48

ใช่เลยค่ะ อ. ดังนั้นเลยต้องหาคนที่พิเศษเหมือนกัน อยู่ใกล้ๆเอาไว้เผื่อฉุกเฉิน ส่วนเรื่อง O-negative รักออกแบบไม่ได้สักครู่จะไปหาดูค่ะ