นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Share ที่อยากให้เป็น

Ico48

มาเลย มาเร็วกระโดดจากศูนย์ประชุมมากินข้าวเที่ยง ที่ห้อง ป.1 สนอ.

อิ...อิ...

เนื้อหาเต็ม: Share ที่อยากให้เป็น