นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วงแชร์สีชมพู ๕

Ico48

พฤติกรรมของตัวเอง ที่ไม่ค่อยได้เขียนบันทึก แต่เข้ามาอ่านทุกวัน และจะล๊อคอินเฉพาะเวลาต้องการแสดงความคิดเห็นเท่านั้นค่ะ