นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กำหนดการ ร่วมวิเคราะห์การใช้งาน http://share.psu.ac.th

Ico48

อดไปซะแล้ว หัวหน้ามอบหมายไปไปร่วมงานเตรียมประเมิน สมศ. รอบ 3 ซะแล้ว

ไม่ต้องจัดอาหารเผื่อนะคะ