นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Competency ออนล้าย ออนลาย

Ico48

ระบบออนไลน์และการอบรมนี้สำหรับผู้ประเมินเท่านั้น หรือผู้ถูกประเมินก็เข้าได้คะ

เนื้อหาเต็ม: Competency ออนล้าย ออนลาย