นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ออกกำลังกาย 3 ชั่วโมง

Ico48

คุณพี่เมตตาตอบได้ชัดเจนแล้วค่ะ พลับพลึงอ่านแล้วเข้าใจ