นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Competency ออนล้าย ออนลาย

Ico48

อบรมรอบสองเมื่อไหร่ครับ

 

มาค้างปัตตานีซักคืนสิครับ

 

คนทางนี้รอท่านานแล้วครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"