นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Competency ออนล้าย ออนลาย

Ico48

กลัวจะไปคล้ายคลึงกับเพลง

ออกลายมาเลย ออกลายให้เห็น แต่ของเราเป็น online มาเล้ย online ให้เห็น

เนื้อหาเต็ม: Competency ออนล้าย ออนลาย