นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึกแรก.....กับ share psu.

Ico48

อ่ะ อ่ะ คนหมวกเหลืองก็มาน่ะ

เนื้อหาเต็ม: บันทึกแรก.....กับ share psu.