นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Competency ออนล้าย ออนลาย

Ico48

ในส่วนของสำนักงานเลขานุการคณะทรัพย์ฯ มีการประเมินออนไลน์  2 ครั้งแล้ว ทั้งในส่วนงานประจำและ Commpetency โดยผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ได้ประโยชน์ค่ะ ที่สำคัญคือประหยัดเวลา สะดวก อ้างอิงได้ ถ้าให้คะแนนดีมาก ก็ต้องบอกได้ค่ะว่า มีดีอะไร

เนื้อหาเต็ม: Competency ออนล้าย ออนลาย